Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi

Haccp Belgesi

Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi

Gıda güvenlik sistemimini en önemli parçası olan Kritik Kontrol Noktaları(KKN)-
Critical Control Point(CCP)’nın nerede ve ne sekilde belirlenecegine karar verme süreci
çok yogun çogu zaman da zaman alıcı olmaktadır.KKN’nın belirlenmesinden sonra da
KKN’nın Krititik Limitleri’nin takibi ve Kritik Degerler’de olusan sapmaların tespiti
için etkin bir akısa ve algoritmaya ihtiyaç duyulmaktadır.Asagıda yer alan bir catering
firmasındaki uygulama bu karmasık süreci basitlestirip proses bazlı bir bakıs açısı
getirmektedir.