HACCP Belgesi Amacı
– Bir gıda maddesinin tüketimi sırasında doğurabileceği biyolojik, fiziksel ya da kimyasal her tür tehlikenin tanımlanması.
– Bir gıda maddesinin üretim sürecinin çeşitli aşamalarında meydana gelebilecek tehlikelerin tanımlanması ve analizi.
– Söz konusu tehlikelerin denetimi için gerekli yöntemlerin tanımlanması.
– Bu yöntemlerin uygulanmalarını ve etkili olmalarını sağlamaktır.
HACCP metodu öncelikle ürünün güvenliğine yöneliktir. Bununla beraber herhangi bir tesis eğer isterse, HACCP’ni sadece ürünün kalitesi için değil ürünün özel organoleptik (tad ve koku nitelikleri) özelliklerinden sunuş ya da hizmet özelliklerine kadar pekçok alanda uygulayabilir.