HACCP ve Iso 22000

HACCP kelime anlamı olarak ingilizce “Hazard Analysis Critical Control

Points – Tehlike Analizleri Kritik Kontrol Noktaları“ kelimelerinin bas harflerinden
olusur. HACCP tüm dünyada tanınıp kabul görmüs ve gıda sanayiinde dünya çapında
basarısını kanıtlamıs bir “Gıda Güvenligi ve Risk Yönetim Sistemi“ dir.
Tehlike Analizleri Kritik Kontrol Noktaları mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal
kalitenin belirlenmesi ve gelistirilmesi için önem kazanmıs farklı bir yaklasımdır.
HACCP sistemi 1960’lı yıllarda ilk defa aya insan gönderildiginde Amerika’da uzay
programı için saglıklı astronot gıdaları üreten PILLSBURG sirketindeki bir grup tarafından gelistirilmistir.
Konu Amerika’da 1971 yılında “Ulusal Gıda Muhafazası
Konferansı”nda sunulmus ve gıda uzmanları tarafından ilgiyle karsılanmıstır. Gıda
sanayinde HACCP prensipleri ilk olarak düsük asitli konserve gıdalara uygulanmıstır.
Bu sistem fabrikada genis çapta bir isbirligini gerektirdiginden günlük uygulamalarda
uzun süre kullanılamamıstır.

Ancak 1990 yılına kadar süren bir geçis periyodundan sonra günümüzde hemen
hemen bütün gıda endüstrilerinde kabul edilmis ve uygulamaya baslanmıstır. HACCP
sistemi gıda güvenligini kontrol ve saglama açısından önleyici bir yaklasımdır.
Filozofik olarak HACCP potansiyel tehlikeleri kontrol altında tutmak üzere son üründe
yapılan kontrollere dayanan bir güvenilirlik sistemini daha proaktif ve önleyici bir
yaklasıma tasır. (Bozkurt 2005).Bu yaklasıma paralel olarak, Catering firmalarının
seçiminde Bulanık AHP Bazlı Yaklasım’ın kullanılması oldukça etkin bir yol
olabilmektedir.