HACCP

HACCP BELGESİ

Haccp ilkelerine uyma sonucu verilen belgeye denir.

Haccp Belgesi İlkeleri

1. HACCP Belgesi Tehlike Analizi ve Ayrıntılı Akım Semalarının olusturulması:
2.  HACCP Belgesi  Karar Agacı kullanılarak “Kritik Kontrol Noktalarının (KKN)” belirlenmesi
3. Her  HACCP Belgesi  noktasındaki Hedef Düzey Ve Toleransların belirlenmesi
4.  HACCP Belgesi ’leri kontrol altında tutacak uygun önizleme Yöntemlerinin olusturulması
5.  HACCP Belgesi ’lerin izlenmesi sırasında bulunan uygunsuzluklara ve sapmalara karsı
uygulanacak Düzeltici Faaliyetlerin belirlenmesi
6.  HACCP Belgesi  çalısmalarının etkinligini kanıtlayacak Dogrulama Prosedürlerinin
belirlenmesi
7.  HACCP Belgesi  Bu prensip ve uygulamalara yönelik Dokümantasyon Yapısının olusturulması