haccp belgesi,haccp belgesi prensipleri

haccp belgesi,haccp belgesi prensipleri

Haccp Belgesi sistemi 7 temel prensipten olusmaktadır :

1. Tehlike Analizi ve Ayrıntılı Akım Semalarının olusturulması:
2. Karar Agacı kullanılarak “Kritik Kontrol Noktalarının (KKN)” belirlenmesi
3. Her HACCP noktasındaki Hedef Düzey Ve Toleransların belirlenmesi
4. HACCP’leri kontrol altında tutacak uygun önizleme Yöntemlerinin olusturulması
5. HACCP’lerin izlenmesi sırasında bulunan uygunsuzluklara ve sapmalara karsı
uygulanacak Düzeltici Faaliyetlerin belirlenmesi
6. HACCP çalısmalarının etkinligini kanıtlayacak Dogrulama Prosedürlerinin belirlenmesi
7. Bu prensip ve uygulamalara yönelik Dokümantasyon Yapısının olusturulması