Haccp Belgesi Iso 13001

Haccp Belgesi Iso 13001 Gıda Güvenlik 

haccp iso 13001Haccp Belgesi 13001 standardı, öz olarak HACCP’i referans alan ve gıda üreten kuruluşlar ve tedarikçiler için “yönetim sistemine” ilişkin kurallar standardıdır. Bu kurallar gıda işletmelerinde “toplam kalite yönetim” sisteminin oluşturulmasında “yönetim kuralları”,

“HACCP kuralları” ve “iyi üretim uygulamaları kuralları” olarak üç ana başlıkta toplanmaktadır. TS 13001 standardı, ISO 9001:2000’de yer alan uygulamalara ek olarak HACCP sistemi açısından gerekli temel kavram ve tanımlamalar ile Dünya Gıda Kodeksinde açıklanan “Gıda Hijyeninin Genel Ilkeleri Uygulama Kodları”nı referans almaktadır. Gıda işletmelerinde “kalite güvence sistemi”nin oluşturulmasında; “iyi hijyen uygulamaları” (GHP-Good Health Practices), “iyi üretim uygulamaları” (GMPGood Manufacture Practices), ve iyi laboratuar uygulamaları” (GLP-Good Laboratory Practices) önem kazanmaktadır.