Haccp İmalat Diyagramı

Haccp İmalat DiyagramıHaccp Belgesi İmalat Diyagramı

Haccp Belgesi İmalat Diyagramı

Ekip, ürünün imalat yöntemleriyle ilgili bilgileri toplamalıdır. Bunun da iki amacı vardır:
– Araştırmada yol gösterecek bir diyagram oluşturmak.
– İmalatın her aşamasıyla ilgili bilgi toplamak.
Bu çalışmalar, ham maddelerin gelişiyle, nihai ürünün ortaya çıkışına kadar pekçok aşamayı kapsar. Uygulama alanına göre, bu aşamalara, dağıtım ağının kurulması ve ürünün tüketiciye ulaştırılması aşamaları da eklenebilir.
Kullanılacak teknik bilgiler şunlardır:
– Fiziki bilgiler (tesisat, bina, düzenleme).
– imalat aşamalarının nitelikleri ve işlevleri.
– Kullanılan teknik araçlar ve malzemeler.
– Her aşamada uygulanan işlemlerin süresi (iç etkenler, kullanım kılavuzu).
– Bekleme süreleri ve yeniden tekrarlanan işlemlerin bölümleri.
Bu hususlar, gerektiğinde imalat diyagramında ayrı birer etap olarak belirlenebilir. Ayrıca,
– Her işleme özgü nitelikler özellikle zaman ve sıcaklık parametreleri, asit oranı (Ph), su kalitesi (AVVL), gerektiğinde katılan ara ürünler… vs.
– Dış etkenler (hava hareketleri, su kullanımı, personel hareketi ve dağıtımı…. vs),
– Ürün – ortam ilişkisi, ortam etkisiyle bozulma,
– Genel hijyen,
– Karantina,
– Temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri ve prosedürleri,
– Bakım ve garanti,
– Bir işlemden ötekine geçme, transfer, bekleme süreleri v.s… gibi hususlar imalat diyagramında yer alabilir. İmalat diyagramı ve tamamlayıcı bilgiler birbirlerinden ayrı olarak ele alınmalıdır.