HACCP BELGESİ İLKELERİ

HACCP Belgesi’ in Temel İlkleleri

HACCP Belgesi genel olarak kabul görmüş aşağıdaki 7 temel ilkeden oluşmaktadır:

HACCP Belgesi Tehlike analizinin yapılması,
HACCP Belgesi Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi,
HACCP Belgesi Kritik limitlerin oluşturulması,
HACCP Belgesi Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması,
HACCP Belgesi Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması,
HACCP Belgesi Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması,
Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sisteminin oluşturulması.