HACCP Belgesi

HACCP Belgesi

HACCP gıda güvenliği risklerinin yönetimi ile ilgili uluslararası tanınan bir sistemdir ve gıda maddeleri üretimi ile dağtımını yapan tüm firmalar için zorunlu hale gelmektedir.
HACCP SİSTEMİNİN  uygulanması, tüketicilerin tükettikleri ürünlerin saglıklı ve güvenli olduğundan emin olmalarını sağlar.
Gıda maddelerinin, kaynakları ve proses teknikleri sürekli olarak değişim göstermektedir. Buna bağlı olarak gıdaların üretiminde
değişik aşamalarda ortaya çikan tehlikeler, sektörün tümünü ciddi olarak etkileyebilir. HACCP, risklerin belirlenmesi ve ilgili
önlemlerin alınması için sistematik bir yaklaşımdır. Diğer yönetim sistemleriyle birlikte de uygulanabilir. TS 13001 Standardı,
uluslararası kabul görmüş HACCP prensiplerine dayalıdır. TS 13001 Standardı, yönetim, HACCP sistemi ve iyi üretim uygulamaları
(GMP) olmak üzere üç ana unsurdan oluşan bir HACCP yönetim sistemi kurallarını kapsar.

HACCP sisteminin sagladıgı yararlar sunlardır:

• Üretim giderlerinde azalma ( ~%30)
• Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanagının
saglanması
• Tüketicilerin gıda güvenligi ile ilgili taleplerinin tamamının karsılanması
• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylıgı
• Ürün geri toplama riskinin azaltılması
• Çalısanların is veriminin ve memnuniyetinin artırılması
• Çalısanların hijyen ve gıda güvenligi konusunda bilinçlenmesi
• Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılması
• Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düsürülmesi
• Kanunlara uyumlulugun saglanması
• Resmi denetimlerde karsılasılan sorunların en aza indirilmesi
• Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en
aza indirilmesi
• Çalısma ortamının iyilesmesi