Haccp Belgesi Amacı,Haccp Belgesi

Haccp Belgesi Amacı,Haccp Belgesi

Haccp Belgesi Amacı

– Bir gıda maddesinin tüketimi sırasında doğurabileceği biyolojik, fiziksel ya da kimyasal her tür tehlikenin tanımlanması.
– Bir gıda maddesinin üretim sürecinin çeşitli aşamalarında meydana gelebilecek tehlikelerin tanımlanması ve analizi.
– Söz konusu tehlikelerin denetimi için gerekli yöntemlerin tanımlanması.
– Bu yöntemlerin uygulanmalarını ve etkili olmalarını sağlamaktır.
HACCP metodu öncelikle ürünün güvenliğine yöneliktir. Bununla beraber herhangi bir tesis eğer isterse, HACCP’ni sadece ürünün kalitesi için değil ürünün özel organoleptik (tad ve koku nitelikleri) özelliklerinden sunuş ya da hizmet özelliklerine kadar pekçok alanda uygulayabilir.
CODEX ALIMENTARlUS’un talimatlarına uygun olarak HACCP’nin uygulanması 7 temel ilkeye dayanılarak gerçekleştirilir. Bu ilkeler şunlardır;
– Tehlikelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi ile önleyici tedbirlerin tanımlanması.
– Denetimdeki kritik noktaların saptanması. (DKN)
– Her DKN için uyulacak kriterlerin saptanması.
– DKN için gözetim mekanizmalarının kurulması.
– Düzeltici eylemlerin uygulanması.
– Sistemin genel kontrolünün sağlanması.
– Gerekli belgelerin oluşturulması.